دکتر هاشمی روانشناس اسلامشهر،بهترین مرکز مشاوره در اسلامشهر،مشاوره خانواده در اسلامشهر،دکتر مشاور در اسلامشهر،روانشناس خوب در اسلامشهر

دکتر سید حبیب اله هاشمی

متخصص روان شناسی سلامت (Ph.D)

روان شناس بالینی (M.A)

روان درمانگر و مشاور - مدرس دانشگاه

Dr.S.habib A. hashemi

(Health psychologist (PH.D

(Clinical psychologist (M.A

Psycho therapist

درباره من :
  • صفحه اصلی
  • دانشجویان
  • مراجعین
  • خدمات
  • گالری تصاویر
  • آموزش
  • متخصصان مرکز

مرکز مشاوره و روانشناسی زرافشان-اسلامشهر

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده-اسلامشهر

نمونه سوالات فیزیولوژی اعصاب و غدد

1-کدام مورد از وظایف سلول های نوروگلیا (neroglia) نیست.

1-نگهداری بافت های عصبی          2- بیگانه خواری و مبارزه با میکروب ها          3- هدایت پیام عصبی           4- حفاظت در برابر ضربه ها

 

2- کدام گروه از سلول های نوروگلیا در ترشح ،جذب و انتثال مایه مغزی -  نخاعی نقش اساسی دارند؟

1-ماکروگلیا                                  2- اپاندیمال                                        3- شوان                                      4- دندرو گلیا

 

3- غشاء پیش سیناپسی، در سیناپس ها اغلب از کدام است؟

1- دندریت                                    2- جسم سلولی                                 3- آکسون                                    4- غشاء عضله

 

4- به عدم وجود زمان کافی برای تولید مجدد انتقال دهنده عصبی در سیناپس ها چه می گویند؟

1- تخلیه تکمه سیناپسی                       2- خستگی سیناپسی                         3- افزایش فضای سیناپسی               4- خستگی غشایی

 

5- تالاموس و  اپی فیز جزو کدام قسمت مغر هستند؟

1- مغز پیشین                             2- مغز پسین                              3- مغز میانی                                 4- بخش انتهایی مغز پسین

 

6- تشخیص ویژگی های فضایی حس لمس توسط کدام ساختار زیر انجام میشود؟

1- بن های رافینی                 2- بن های پاچینی                              3- بن های مایسنر                             4- انتهای عصبی آزاد

 

7- چند درصد اطلاعات در مغز برای کنترل  فرایند های حرکتی آینده و به کارگیری فرایندهای فکری ذخیره میشود؟

1- 99%                                 2- 90%                                                3-1%                                                     4-کمتر از 1%

 

8- راه نئو اسپینو تالامیک (neospinothalamic) درد، کدام تارهای عصبی را دارد و کدام نوع دردها را منتقل می کند؟

1- تارهای c درد های گرمایی و مکانیکی                                                            2-   تارهایc- دردهای سوزشی و شیمیایی                   

 3- تارهای A دلتا- دردهای سوزشی و شیمیایی                                                      4 تارهای A دلتا- دردهای گرمایی و مکانیکی

 

9- تحریک کدام تارهای حسی میتواند هدایت پیام های درد را کاهش میدهد؟

1-تارهای c                          2- تار های Aدلتا                                3- تارهای Aآلفا                              4- تارهای A بتا

 

10- درد کدامیک از احشای زیر توسط اعصاب نخاعی انتقال می یابد؟

1- پریکارد جداری                       2-قوس روده های کوچک                          3- بافت کبد                     4- عضله میو کارد

 

11- کدامیک از بازتاب های زیر غریزی نیستند؟

1- بازتاب های شرطی                  2-  بازتاب های غیر شرطی                3- بازتاب های کششی              4-   بازتاب های تا کننده

 

12- مرکز بازتابی عضله دیافراگم در کدام قطعه از نخاع قرار دارد؟

1- ناحیه کمری- خاجی                      2- ناحیه پشتی                         3- ناحیه گردنی و شانه                            4- ناحیه لگنی

 

13- مرکز عصب واگ(عصب زوج دهم مغزی) در کدامیک از ساختارهای زیر قرار دارد؟

1- پیاز نخاع                              2- نخاع                                      3- برجستگی حلقوی                                  4- قشر مخ

 

14- لوچی چشم به دلیل اختلالات حسی و حرکتی مربوط به کدامیک از ساختارهای زیر است؟

1- آسیب عصب بینایی                     2- آسیب مخچه                      3- آسیب پل مغزی                          4-  آسیب پیاز نخاع

 

15- ترشح دوپامین توسط کدامیک از ساختارهای زیر در مغز انجام میشود؟

1-هسته عدسی                            2-هسته دم دار                             3- جسم سیاه                                4- اپی فیز

 

16-راه اصلی پیوند دهنده دستگاه عصبی و غدد درون ریز کدامیک از ساختارهای زیر است؟

1- هیپو تالاموس                            2- تالاموس                                   3- نخاع                                     4- هیپو فیز

 

17- در آسیب کدامیک از ساختارهای زیر، مفهوم و معنای کلمات دست نخورده باقی می ماند؟

1- منطقه ورنیکه         2- منطقه بروکا               3- منطقه حسی ویژه شنوایی                           4- منطقه حرکتی قشر مخ

 

18- گزینش اطلاعاتی که می آموزیم توسط کدامیک از ساختارهای زیر انجام میشود؟

1- سیستم لیمبیک               2- ماده خاکستری قشر مخ                              3-تالاموس                      4-  حس های ویژه

 

19- صرع روانی- حرکتی کدامیک از دوره های زیر را شامل نمیشود؟

1- دوره کوتاهی از فراموشی              2- ترس ناگهانی              3- من من کردن در حرف زدن                4- تشنجات تونیک

 

20- در بیماری آلزایمر کدام یک ار اعمال رفتاری مغز دچار اختلال میشود؟

1- حافظه                         2- ارتباط با محیط                       3- رفتار جنسی                                   4- همه موارد

 

21- افزایش تونوس سمپاتیک باعث بروز کدامیک از حالات زیر میشود؟

1- افزایش قطر شراینچه           2- افزایش حرکات روده       3- کاهش قطر شریانچه            4- کندی حرکات روده

     

22- پرو هورمون  در کدامیک از ساختارهای زیر وجود دارد؟

1- دستگاه گلژی                   2- هسته سلول                     3- سیتوپلاسم سلول                        4- وزیکول ترشحی

 

23-  دیابت بی مزه ناشی از کمبود کدام هورمون در بدن است؟

1- انسولین                      2-گلو کاگون                         3- ADH ( وازوپرسین)                              4- اکسی توسین

 

24-شوک گردش خون با کدامیک از علل زیر اتفاق می افتد؟

1- افزایش آلدوسترون                  2- کاهش آلدوسترون                   3- افزایش غلظت خون             4- گزینه های یک وسه

 

                                   /   موفق باشید  /                          /    سیدحبیب اله       هاشمی    /

لینکهای پر بازدید:

روانشناس در اسلامشهر

دکتر هاشمی اسلامشهر

روانشناس خوب در اسلامشهر

بهترین دکتر مشاور در اسلامشهر

 

دسته بندی دانشجویان: 

مراجعین

مراجعین 1


مراجعین ارجمند
عنایت داشته باشید که هرگونه تغییر در برنامه درمانی
و حضور بنده علاوه بر آنکه توسط منشی کلینیک
به حضورتان اطلاع داده می شود در این بخش سایت نیز
درج می گردد